0917 977 208 info@readytostart.sk

Zmena v s.r.o.

Potrebujte spraviť zmeny v s.r.o.?

 

Zmena v s.r.o.: Zmena spoločníka, konateľa, obchodného mena, sídla …… Rozšírenie predmetov podnikania, ukončenie vybraných predmetov podnikania. Zápis konečných užívateľov výhod.

 

Objednať

Všetko online

Zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra

Objednajte si naše služby, obdržíte detailný postup. Po vyplnení dotazníka a zaplatení predfaktúry Vám zašleme všetky potrebné dokumenty pre zápis zmeny.

 

Pozor!

S účinnosťou 01.11.2018 povinnosť zápisu konečných užívateľov výhod

Pre všetky právnické osoby, ktoré.vznikli pred 1.11.2018

Nie je Vám niečo jasné?

Potrebujte pomôcť s Vašou zmenou v s.r.o.?

Zmena v s.r.o.

Zmena v s.r.o.

Otázky k zápisu zmeny v s.r.o. do obchodného registra

Aký je postup zápisu zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra?

Pre zápis zmeny je potrebné vyplniť kontaktný formulár. Na základe, ktorého Vám zašleme dotazník, všeobecné informácie ku zmenám v s.r.o.a predfaktúru na poskytovanú službu. PO odoslaní dotazníka a zaplatení predfaktúry Vám odošleme dokumenty na podpis aj s návodom na tlač a overenie, ktoré nám následne zašlete (aj online) a zvyšok môžete nechať na nás.

Koľko trvá zápis zmeny do obchodného registra?
Zápis zmeny závisí časovo od druhu požadovanej zmeny. Kým zápis konečných užívateľov výhod je možné stihnúť do 3 pracovných dní, tak celý prepis s.r.o. vrátane spoločníkov, konateľov, sídla a zmeny v predmetoch podnikania môžu trvať aj 15 pracovných dní. V priemere je to do 10 pracovných dní.
Je zobrazovaná cena konečná?
Áno, suma 130€ za akýkoľvek počet zmien v jednej s.r.o. je konečná a suma neobsahuje DPH. Cena sa jedine môže navýšiť v prípade zápisu remeselných alebo viazaných predmetov podnikania  (7,5€ za 1 takýto predmet podnikania).
Budem mať ešte ďalšie náklady spojené so zmenu v s.r.o.

Jediný náklad spojený so zápisom zmeny v s.r.o. do obchodného registra je spojený s overovaním podpisov u notára alebo na matrike. 

Je potrebné overiť podpis na všetkých dokumentoch spojených so zápisom zmeny do obchodného registra?
Nie, podpis sa overuje len na niektorých dokumentoch. Presný návod na tlač a overovanie dokumentov Vám zašleme spolu s pripravenými dokumentami.
Je možné spraviť všetky potrebné kroky online?
Áno, všetky potrebné kroky v priebehu zápisu zmeny v s.r.o. do obchodného registra môžete s nami vybaviť online. Jedine v prípade potreby overovania podpisov na vybraných dokumentoch je potrebné ísť osobne ku notárovi alebo na matriku.
Je možné si doplatiť za urýchlený zápis zmien v s.r.o. do obchodného registra?
Nie, v procese zápisu zmien do obchodného registra neexistuje možnosť si priplatiť za zrýchlený zápis.
Aký je minimálny možný podiel spoločníka v s.r.o.?
Minimálne podiel spoločníka v s.r.o. na základnom imaní predstavuje 750€, čo je 15% pri celkovom základnom imaní 5.000€. Ak je potrebný % zápis menší ako 15%, tak je potrebné predtým navýšiť základné imanie v spoločnosti.
Môže byť ako konateľ v s.r.o. vymenovaná aj osoba, ktorá nemá slovenskú národnosť?
Konateľom (štatutárnym orgánom) v s.r.o. sa môže stať občan Slovenska alebo inej členskej krajiny EÚ alebo OECD, alebo občan tretích krajín s platných povolením na pobyt na území Slovenska. Konateľom sa môže stať len bezúhonná osoba.

Kontaktný formulár

Produkt

10 + 9 =

Alton s.r.o.

Bellova 1947/11

Liptovský Mikuláš 03101

INFO@readytostart.sk

0917 977 208

© Copyright 2018
Alton s.r.o.
Adresa: Bellova 1947/11, Liptovský Mikuláš , 03101, SK
Tel: +421917977208
Email: info@readytostart.sk

IČO: 50818007 | DIČ: 2120499733
Otvorené:

Created by: www.readytostart.sk